Skip to main content

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) yra politinė partija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius ir Lietuvos Respublikoje gyvenančius Europos Sąjungos valstybių narių piliečius,  siekiančius įgyvendinti Lietuvoje laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą.

LSDP nariu gali būti kiekvienas 18 metų amžiaus sulaukęs Lietuvos Respublikos pilietis, taip pat Lietuvos Respublikoje gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris nėra kitų valstybių politinių partijų ar politinių organizacijų narys, išskyrus jo narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014, pripažįstantis LSDP programą ir statutą, dalyvaujantis partijos veikloje, mokantis nario mokestį. LSDP narys negali dalyvauti kandidatu kitos politinės organizacijos, rinkimų sąrašuose, ar būti kito politinės kampanijos dalyvio rėmėju. Negali savarankiškai registruotis politinės kampanijos dalyviu ir išsikelti kandidatu, jeigu tokiu būdu sudarytų konkurenciją LSDP iškeltam kandidatui.

Narystė didžiausioje Lietuvos partijoje

Tapk Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno m. skyriaus nariu

Jei jums kaip ir mums rūpi gimto miesto, rajono ar visos šalies ateitis, jei jūs norite tapti didžiausios bendruomenės dalimis ir kartu:

  • su bendraminčiais kurti geresnę aplinką sau ir bendruomenei;
  • ne kritikuoti nuo sofos, o kurti ir siūlyti;
  • dalyvauti ir suprasti procesus;
  • gauti tikslesnę informaciją greičiau;
  • realizuoti bendruomenei naudingus sumanymus

Junkitės prie didžiausios ir stabiliausios partijos Lietuvoje. Tik kartu galime kurti ir augti.

Narystės anketa