Skip to main content
Narystė

Nario mokestis

Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Banko rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:
LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA
Juridinio asmens kodas 191362889
Sąskaita Nr. LT86 7300 0100 0225 6862
Pavedime nurodykite narį, grupę ir už kiek mėnesių mokamas nario
mokestis.

Klausimus, susijusius su nario mokesčiu mokėjimu ir skolomis, galite rašykite el. paštu: jurgita.iskauskiene@gmail.com arba kreiptis į savo grupės iždininką(-ę)

Nario mokesčio dydis

Lietuvos socialdemokratų partijos narys moka mėnesinį nario mokestį, kuris sudaro ne mažiau kaip 0,5 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius.

Lietuvos socialdemokratų partijos nariai, išrinkti arba paskirti į politines pareigas savivaldybėse, Seime, Europos Parlamente, ministerijose ir Vyriausybėje, moka mėnesinį solidarumo mokestį, kuris sudaro 2 proc. nuo pajamų šiose pareigose, atskaičius mokesčius.

Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 Euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 0,5 proc. nuo savo pajamų (įskaitant pensiją), atskaičius mokesčius.

Partijos nariai, sulaukę 70 metų, taip pat nariai, gaunantys piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir nedirbantys mokiniai bei studentai gali nario mokesčio nemokėti.