Skip to main content

Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) planą kovo mėn. baigėsi dalyje savivaldybių vykdomas bandomasis pacientų pavėžėjimo projektas. Savivaldybės buvo laikomos nežinioje dėl projekto rezultatų, nežino, kiek joms bus skirta lėšų pavėžėjimo paslaugai teikti, nors savivaldybės jau nuo liepos 1 d. turėtų pradėti teikti šią paslaugą.

Seime paklausiau premjerės, ką ji apie visa tai mano. Ji, žinoma, atsakė, kad viskas kontroliuojama ir savivaldybėms nederėtų nerimauti – esą, ne tiek daug tų pavėžėjimų ir reikės. Tačiau premjerės atsakyme raštu – viskas daug niūriau: „šalies gyventojų sveikatos rodikliai prasti; dideli netolygumai regionuose, savivaldybėse, dalis asmenų dėl sveikatos būklės ir transporto galimybių ribotumo negali patekti pas sveikatos priežiūros specialistą …“

Paraginau Seimo Sveikatos reikalų komitetą nedelsiant atlikti šios problemos parlamentinę kontrolę. Po aštrių diskusijų su valdančiosios daugumos atstovais konstatuota, kad organizuoti ir teikti pacientų pavėžėjimo paslaugas nuo 2024 m. liepos 1 d. nepasirengta, neišspręstas šių paslaugų finansavimo klausimas. Komitetas nusprendė siūlyti Vyriausybei apsvarstyti galimybę finansuoti šias paslaugas valstybės biudžeto lėšomis arba įstatymų pakeitimų įsigaliojimo datą nukelti vėlesniam laikui.

Nukėlimas – irgi ne išeitis, nes dėl to sveikatos priežiūros paslaugos nepriartės prie pacientų. Komitetas taip pat pasiūlė patobulinti Vyriausybės nutarimą dėl pacientų pavėžėjimo, kad visoms savivaldybėms, įskaitant žiedines, būtų sudarytos vienodos sąlygos teikti pavėžėjimo paslaugas, kai jos teikiamos už konkrečios savivaldybės ribų (kertant savivaldybės teritoriją).

Akivaizdu, kad SAM per suplanuotą laiką nesuspėjo įvykdyti bandomojo pavėžėjimo modelio projekto, neatliko analizės ir nenumatė bei nesuplanavo lėšų savivaldybėms pavėžėjimo funkcijai vykdyti. Tačiau (deja) ji „suspėjo“ uždaryti ne vieną skyrių regionų gydymo įstaigose ar net visą įstaigą. Iki šiol dar neregėtu greičiu sveikatos priežiūros paslaugos ėmė tolti nuo gyventojų. Reforma, kurios reklamuojamas tikslas buvo pagerinti žmonių sveikatą, ją tik pablogino.

Pertvarka buvo vykdoma skubotai, neįvertinus galimų pasekmių. Sveikatos priežiūros paslaugos traukiasi iš miestelių ir regionų, medikai bėga iš ligoninių, pacientai gydosi patys. O Arūnas Dulkys su Ingrida Šimonyte toliau žada šviesų rytojų.