Šilainių grupės pirmininkė:
Roberta Ažukaitė
Tel.: +370 638 55 613
El. paštas: robertospastas@gmail.com

Pavaduotojai:
Vita Smalskytė
Kamilė Cibulskaitė

Iždininkė:
Ilona Katiliūtė-Shwarc
Tel.: +370 674 02 308
El. paštas: katiliuteilona@gmail.com

Sekretorė:
Irena Rusochackienė

Close