Petrašiūnų grupės pirmininkė:

Inga Ulevičienė
Tel.:  861697082
El. paštas: ingaule@gmail.com

 

Pavaduotojai:

Henrikas Pajaujis

Neringa Zdanavičienė

Iždininkė:
Gražina Ona Šimonytė

Tel.: 861481882

El. paštas: grazina.simonyte@gmail.com

Sekretorė:
Vida Kirilovienė

Close