Petrašiūnų grupės pirmininkas:

Andrius Butkus  861405530,  a_butkus@yahoo.com

Pavaduotoja:
Inga Ulevičienė

Neringa Zdanavičienė

Iždininkė:
Gražina Ona Šimonytė 861481882 grazina.simonyte@gmail.com

Sekretorė:
Romutė Mašanauskienė

Close