• Biudžeto ir finansų komitetas
  Pirmininkė: Vaiva Mieliauskienė 865534999 vaiva.mieliauskiene.kaunas@gmail.com
  Pavaduotoja: Sandra Gudaitienė 867455938 gudsandra@gmail.com
  Sekretorė: Kristina Sapatkovaitė 861586884 kristyne1970@gmail.com
 • Gyvūnų gerovės komitetas
  Pirmininkas: Gaiva Pundytė 869833280 gaiva.pundyte@gmail.com
  Pavaduotojas: Daiva Žiurinskienė 861296972 ziurdaiva@gmail.com
  Sekretorė: Loreta Maliauskienė 863690827 gikaraite.maliauskiene@gmail.com
 • Miesto ūkio, plėtros, investicijų ir turizmo
  Pirmininkas: Gediminas Barkauskas 862612666 gediminasbarkauskas6@gmail.com
  Pavaduotojas: Edmundas Mikalauskas 861585575 edmundasmikalauskas@yahoo.com
  Sekretorė: Asta Endriukaitytė 867421709 asta.ast@gmail.com
 • Savivaldos ir bendruomenių plėtojimo komitetas
  Pirmininkas: Linas Baltrėnas 868355661 linas.baltrenas@gmail.com
  Pavaduotojas: Henrikas Pajaujis 868937350 vhpastas@yahoo.com
  Sekretorius: Gediminas Jonas Lašas 868647203 gedas664@hotmail.com
 • Socialdemokratinių idėjų komitetas
  Pirmininkas: Vytautas Juodagalvis 868691167 vytautas.juodagalvis@ktu.lt
  Pavaduotojas: Raimundas Jasinevičius 861003933 raimundasj@yahoo.com
  Sekretorė: Tadas Šarlauskas 867427886 tadas.sarlauskas@yahoo.com
 • Socialinių ir šeimos reikalų komitetas
  Pirmininkas: Virginijus Spaičys 865631678 virginijusss1@gmail.com
  Pavaduotojai:
  Beata Labutytė 862023879 beata.labutyte@gmail.com
  Danutė Vaitkevičienė 867799890 donatela7777777@gmail.com
  Neringa Zdanavičienė 868549438 nerisof@gmail.com
  Jolita Bendoraitienė 868166243 jbendoraitiene@gmail.com
  Sekretorė: Inga Kilčiauskienė 861484134 kilciausk@gmail.com
 • Sporto ir jaunimo reikalų komitetas
  Pirmininkas: Romualdas Klimavičius 865364146 romka3006@yahoo.com
  Pavaduotojas: Tadas Ustinavičius 861693113 tadas@vandeniai.lt;tadas10@gmail.com
  Sekretorė: Asta Endriukaitytė 867421709 asta.ast@gmail.com
 • Sveikatos komitetas
  Pirmininkas: Rolandas Vaitkūnas 869876832 rolandas@medikona.lt
  Pavaduotoja: Vitalija Jakubauskienė 862044253 vitalijagreitoji@gmail.com
  Sekretorė: Judita Andrejaitienė 861614104 andrejaitiene@yahoo.com
 • Švietimo, kultūros ir meno komitetas
  Pirmininkas: Žilvinas Damijonaitis 865741900 zilvinas.damijonaitis@gmail.com
  Pavaduotojai:
  Gintautas Rimkevičius 865084383 gintautas.rimkevicius@gmail.com,
  Nerija Blatrėnienė 867208113 nerijabaltre@gmail.com
  Nerijus Navickas 860676207 nerijuus@gmail.com
  Sekretorė: Jovita Murauskaitė-Pavlikovičienė 867620422 jovitamurauskaite@gmail.com
 • Teisės komitetas

  Pirmininkas: Kristina Lukauskaitė-Valatkė 865999508 lukauskaite_kristina@yahoo.com
  Pavaduotojas: Valerija Gražienė 868712154 valerija.graziene@kaunas.lt
  Sekretorė: Brigita Glinskienė 867062379 brigita.serksnaite@yahoo.co

Close