Pirmininkas: Romaldas Rabačius 869877413 romaldas.rabacius@kaunas.lt

Pavaduotojai:

Dalia Čižeikienė 868264818 dalia.cizeikiene@gmail.com

Albertas Drūlia 865169449 albertas.drulia@gmail.com

Arvydas Vitas 861259657 vitas.arv@gmail.com

Skeretorė: Irena Rusochackienė 867118756 irenaruso@gmail.com

Iždininkė: Ilona Katiliūtė-Schvarz 867402308 ikatiliute@hotmail.com

 

Skyriaus Etikos ir procedūrų komisija: Vytautas Stančikas 869949401 vytastan52@gmail.com

Skyriaus Finansų komisija: Eugenija Damulevičienė 865202446 e.damuliaviciene@gmail.com

 

Close