Nudailintų fasadų kuriama regimybė iškraipo realybę

Nudailintų fasadų kuriama regimybė iškraipo realybę

Giedrius Bielskus, LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininkas

Istoriškai, ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai buvo ypatingai svarbios tautinės vienybės, istorinės atminties, kalbos, tapatybės  išsaugojimo klausimai.

Lietuva yra kone tris dešimtmečius nepriklausoma ir didžiausi iššūkiai esame patys sau.

Kas šiandien labiausiai nuvilia žmones, kas žmonėms kelia didžiausią nerimą ir nepasitenkinimą Lietuvoje? Kodėl daugelis žmonių renkasi emigraciją? Šiandien tai nebėra išorinės grėsmės, politiniai persekiojimai ar kalbos draudimas. Šiandien - tai ekonominio ir socialinio solidarumo stoka.

Ekonominis augimas - tvarkomi keliai, renovuojami pastatai - sukuria geresnio gyvenimo regimybę, tačiau be socialdemokratijos principų, Lietuva toliau liks atskirties ir nelygybės paženklinta, nevilties kamuojama visuomene.

Visuomenės vystymąsi analizuojantiems tyrėjams yra gerai žinoma sąvoka „instituciniai fasadai.“ Tai paradoksali situacija, kai sudaromas išorinis, paviršinis augimo ir klestėjimo įspūdis, tačiau už gražiai nudailintų fasadų slypi kitokia tikrovė.

Sutvarkytas poliklinikos eksterjeras, tačiau ar aš – pacientas – galiu tikėtis joje greitai gauti visas ir kokybiškas paslaugas? Renovuota mokykla arba žaidimų aikštelė, tačiau ar aš – tėvas – esu ramus, kad darbu perkrauti mokytojai turi dar pakankamai energijos tinkamai pasirūpinti mano vaiku? Gražiai sutvarkytos pagrindinės miesto gatvės, tačiau ar kokybišku ir saugiu keliu pasiekiu savo namus? Statomi nauji biurų pastatai, tačiau ar norėdamas juose dirbti galiu patogiai ir greitai ten nuvažiuoti visuomeniniu transportu, nes parkavimas apmokestintas?

Tokie „fasadiniai“ sprendimai patrauklūs, nes lengvai įgyvendinami ir iš karto pastebimi. Tačiau kas lieka už šių fasadų?

Šiandien, penktadalis gyventojų gyvena skurde, o trečdalis ant skurdo ribos – nematomi ir nepastebėti lieka būtent tie žmonės, kuriems reikia padėti, kad jie toliau galėtų patys pasirūpinti savimi.

Gyvybiškai būtina gerinti ligonių slaugos sritį, pradedant nuo slaugytojų darbo sąlygų gerinimo ir darbo užmokesčio didinimo, baigiant sunkiai sergantį artimąjį slaugančio asmens apsauga, užtikrinant jo finansinį stabilumą, suteikti jam sąlygas laisvai gauti visas ligonio slaugymui reikalingas socialines paslaugas.

Sveikatos srityje turi būti užtikrinta mokesčius mokančio piliečio teisė gauti kuo daugiau kokybiškų, prieinamų, laiku teikiamų  ir būtinai iš TLK finansuojamų paslaugų.

Sieksime, kad iš miesto surenkamų mokesčių būtų galima gauti nemokamą visuomeninį transportą vaikams bei senjorams, nemokamas, visiems atviras sporto treniruotes, nemokamą dienos mokyklą, kurioje dirbančių tėvų vaikai gali saugiai, turiningai ir įdomiai leisti laiką, visavertę pagalbą sergantiems bei neįgaliesiems ar kitas ne tik baziniam egzistavimui, bet ir kokybiškam bei pilnaverčiam gyvenimui reikalingas paslaugas. Juk sveikas, sotus, socialiai aktyvus žmogus turi kur kas daugiau motyvacijos siekti geresnio išsilavinimo, pats kurti sau geresnį rytojų, negu tas, kuriam pajamų vos užtenka pragyvenimui.

Mūsų prioritetai yra ne vien ekonominis augimas, bet sveika, aktyvi, solidari, išsilavinusi visuomenė. Viso to atkakliai sieksime pritraukdami į Kauną dar daugiau verslo ir investicijų, nes verslas moka mokesčius į miesto biudžetą, kuria darbo vietas, konkuruojantis verslas užtikrina aukštesnį darbo užmokestį kiekvienam.

Aukščiausių Kauno valdininkų darbas turėtų būti vertinamas ne atsiradusių naujų biuro pastatų, o sukurtų darbo vietų skaičiumi. Būtina grąžinti savivaldai savo kiemo šeimininkės teises (teisę pasiūlyti žemę, derėtis dėl mokesčių ir pan.), tam, kad ji galėtų geriau pasirūpinti būtent čia gyvenančiu žmogumi.  Mes norime, kad Lietuva būtų vieninga ir solidari – kad neliktų „dviejų Lietuvų“, kad neliktų dviejų skirtingų tikrovių, kad neliktų nematomo skurdo už spindinčių fasadų.

Socialdemokratijos istorija ilga ir sudėtinga, tačiau ši politinė ideologija formavosi visų pirma kaip judėjimas už socialinį teisingumą, už saugią ir solidarią visuomenę, už bendruomeniškumą, už  visuomenę, kurioje visiems būtų gera gyventi .  Kauno socialdemokratai vadovaujasi principu: „Kaunas – tai ne vien ūkis. Kaunas – tai pirmiausia žmonės.“

Tad šiandien aš, kaip socialdemokratas, pasisakau už visuomenę, kurioje ekonominė atskirtis sprendžiama politiniais sprendimais, bet ne pasirenkant emigraciją.

Už visuomenę, kur skurdas mažinamas, taikant ekonominio reguliavimo svertus, todėl nevirsta konfliktus kurstančia neapykanta ar populistiniu pykčio proveržiu.

Už visuomenę, kurioje socialinis nesaugumas neišskiria šeimų.

Už visuomenę, kurioje tėvišką meilę reiškia buvimas šalia, o ne reguliarios piniginės perlaidos iš kitos valstybės.

Už visuomenę, gyvenančią be baimės, kad prireikus pagalbos, ji bus suteikta greitai, efektyviai ir nemokamai.

Už visuomenę, kurioje nepaisant dirbamo darbo, gali gyventi oriai.

Už socialinį teisingumą visose gyvenimo srityse.

Kaunas ir šio miesto žmonės verti oraus, sveiko, aktyvaus ir teisingo gyvenimo savo mieste. Laikau tai savo politinės veiklos prioritetu ir sieksiu šių tikslų įgyvendinimo – sieksiu, kad mūsų visuomenėje geriau ir kokybiškiau gyventų visi, net tik turtingieji.

Close