Kada švietimo sistemos darbuotojai sulauks teisingesnio atlygio?

Kada švietimo sistemos darbuotojai sulauks teisingesnio atlygio?

Orinta Leiputė,
LSDP pirmininko pavaduotoja ir Kauno miesto mero patarėja jaunimo reikalų, kultūros, švietimo, sporto ir seniūnijų veiklos klausimais

LSDP Kauno miesto Švietimo, kultūros ir meno komitete vyko diskusija apie ugdymo kokybę, prieinamumą Kaune ir Lietuvoje, taip pat apie bręstančius pokyčius susijusius su etatiniu mokytojų apmokėjimu.

Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapyje rašoma, kad siekiant palankesnių mokytojų darbo apmokėjimo sąlygų, nuo rugsėjo įvedama etatinio apmokėjimo už darbą tvarka. Atlyginimai mokytojams būtų skaičiuojami ne tik už pamokų krūvį, bet už visas darbo valandas. Tai mokytojams suteiks daugiau stabilumo ir saugumo, atlygis už darbą bus socialiai teisingesnis ir nesvyruos, priklausomai nuo pamokų skaičiaus. Tikimasi, kad nauja tvarka padėtų pritraukti į mokyklas jaunus specialistus.

Tačiau komiteto pirmininko Ž.Damijonaičio teigimu, jau baigiasi mokslo metai, vyksta egzaminai, patikros, o mokytojai ir mokyklų vadovai išeidami atostogų nieko nežino kaip vyks darbo krūvio paskaičiavimas, apmokėjimas ir ar galės dirbti kitoje darbovietėje: neaišku, nes įstatymas yra, o poįstatyminių kitų teisės aktų – ne. Nors tik viena iš švietimiečių profesinių sąjungų nepritarė būtent tokiam mokytojų etatiniam apmokėjimui, mokyklų vadovų asociacijos atstovai teigia, kad netik neaišku kaip organizuoti darbą, bet ir kažin ar mokytojų lūkesčiai bus patenkinti.

Diskutuojant apie Kauno miesto problematiką, derėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dėl nuolat mažėjančių moksleivių ir studentų skaičiaus, pasikeitusių reikalavimų ugdymo įstaigų vadovams, mažo  studentų, pasirenkančių mokytojo profesiją skaičiaus, atsiranda ir kitų problemų. Jauni mokytojai neateina į mokyklas, trūksta darželių direktorių, bendras mokytojų ir vadovų amžiaus vidurkis kyla ir t.t.

Kauno miesto savivaldybė nenori laukti nuolat atidėliojamų sprendimų iš ministerijos dėl mokyklų optimizavimo tinklo reikalavimų, mokytojų ir vadovų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo sistemos pakeitimų.

Mes norime Kauno švietimo įstaigų veiklos inovatyvumo ir veiksmingumo jau dabar: kokybiškų ugdymo paslaugų ir aukštos kvalifikacijos pedagoginio ir vadybinio personalo, bei jiems tinkamų, motyvuojančių darbo sąlygų.

Lietuvos Švietimo profesinių sąjungų iniciatyva, gegužės 24 dieną planuojama organizuoti Kauno miesto švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkų ir jų pavaduotojų susirinkimą, kuriame, pasak mūsų bičiulės Kauno švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Ievos Malaukytės, bus galima susipažinti su etatinio apmokėjimo įvedimu ugdymo įstaigose.

Close