Ginti. Saugoti. Padėti. Su profesine Angelų sargų diena!

Ginti. Saugoti. Padėti. Su profesine Angelų sargų diena!

Giedrius Bielskus, LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininkas

Šiandien, spalio 2-ąją dieną, Lietuvoje minima policijos darbuotojų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Tai proga prisiminti policijos darbuotojus ir jų atliekamą darbą, iššūkius, su kuriais jie susiduria kasdieninėje savo veikloje, jų indėlį ir jų nuopelnus kuriant saugesnę ir geresnę visuomenę, kurioje visiems mums būtų ramu ir saugu gyventi.

Policininko profesija visuomenėje turi ypatingą svarbą. Jie yra tie žmonės, kurie įgyvendina teisinės valstybės principus kasdieniame gyvenime - užtikrina įstatymų laikymąsi, palaiko viešąją tvarką, šalina grėsmes, užkerta kelią nusikalstamumui, saugo žmonių teises ir laisves ir rūpinasi mūsų visų saugumu.

Policijos darbuotojai – tai žmonės, kurių darbas kupinas kasdienių iššūkių. Tai žmonės, kurie, vykdydami savo profesines pareigas, kasdien atsiduria sudėtingose aplinkybėse, rizikingose sąlygose, konfliktinėse situacijose. Policininko profesija reikalauja labai daug – tiek fizinio pasirengimo, tiek gerų teisės ir psichologijos žinių, tiek asmeninių savybių – drąsos, ryžto, atsakomybės, kantrybės ir jautrumo. Galima sakyti, kad tai – daugiau negu profesija, tai – gyvenimas, kurį saisto priesaika Lietuvos valstybei, priesaika gerbti ir vykdyti Lietuvos įstatymus, bei negailint jėgų ginti žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus. Ir ši priesaika galioji kasdien, ji neatšaukiama nei švenčių, nei atostogų metu.

Šiandien, Lietuvoje Policijoje dirba apie 10 tūkstančių žmonių. Visų jų indėlis kuriant saugesnę ir geresnę visuomenę yra labai didelis, reikšmingas ir svarbus.

Esame ir būsime dėkingi už ypatingai svarbų darbą! Su profesine švente, mūsų Angelai sargai!

Close