Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkė 2021

Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkė 2021

Konferencijos data: 2021 m. balandžio 14 d. 17.30 val.
Registracija: 17.15 val.
Konferencijos pradžia: 17.30 val.

REGLAMENTAS
Pranešėjams skirti iki 7 min.
Pasisakymams, paklausimams pirmą kartą iki 3 min.
Paklausimams 2 kartą, replikoms iki 2 min.

DARBOTVARKĖ
1. Sveikinimo žodis /LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininkas Darius Razmislevičius, svečiai/;
2. Mandatų komisijos pranešimas /Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Aleksandr Geraskin/;
3. Konferencijos darbo grupių: konferencijos vedimo, sekretoriato, redakcinės, balsų skaičiavimo komisijų tvirtinimas /Darius Razmislevičius/;
4. LSDP Kauno miesto skyriaus tarybos ataskaita /Darius Razmislevičius/;
5. LSDP Kauno miesto skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita /Skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Aleksandr Geraskin/;
6. LSDP Kauno miesto skyriaus Finansų komisijos ataskaita /Skyriaus Finansų komisijos pirmininkas Algirdas Pupkevičius/;
7. Kandidatų į LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininkus prisistatymas. Skyriaus pirmininko rinkimai /LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas Mantas Rimkevičius/;
8. Balsavimo biuletenio tvirtinimas /Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas/;
9. Kauno miesto skyriaus pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas /Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas/;
10. LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininko teikimu jo pavaduotojų rinkimai /Skyriaus pirmininkas/;
11. LSDP Kauno miesto skyriaus įstatų naujos redakcijos tvirtinimas /Skyriaus pirmininko pavaduotojas Vytautas Juodagalvis/;
12. LSDP Kauno miesto skyriaus tarybos narių skaičiaus nustatymas ir sudėties tvirtinimas /Skyriaus pirmininkas/;
13. LSDP Kauno miesto skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos rinkimai/Skyriaus pirmininkas/;
14. LSDP Kauno miesto skyriaus Finansų komisijos rinkimai/Skyriaus pirmininkas/;
15. Kandidatų į LSDP valdymo organus siūlymai /Skyriaus pirmininkas/;
16. Delegatų į LSDP suvažiavimą rinkimai /Skyriaus pirmininkas/;
17. Baigiamasis žodis.

Skyriaus pirmininkas
Darius Razmislevičius

Close