Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno miesto skyriaus ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Raudondvario dvaras
(Pilies tak. 1, Raudondvaris)
2020 m. birželio 17 d. 18.00 val.

Registracija: 17.30 val.
Konferencijos pradžia: 18.00 val.

REGLAMENTAS
Pranešėjams skirti iki 10 min.
Pasisakymams, paklausimams pirmą kartą iki 3 min.
Paklausimams 2 kartą, replikoms iki 2 min.

DARBOTVARKĖ:
1. Sveikinimo žodis /Konferencijos pirmininkas, svečiai/;
2. Mandatų komisijos pranešimas /Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Aleksandr Geraskin/;
3. Konferencijos darbo grupių: konferencijos vedimo, sekretoriato, redakcinės, balsų skaičiavimo komisijų tvirtinimas /Konferencijos pirmininkas/;
4. LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininko rinkimai /Konferencijos pirmininkas/;
5. Balsavimo biuletenio tvirtinimas /Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas/;
6. Pertrauka balsavimui.
7. LSDP Kauno miesto skyriaus tarybos ataskaita /LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas Mantas Visockas/;
8. LSDP Kauno miesto skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita /Skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Aleksandr Geraskin/;
9. LSDP Kauno miesto skyriaus Finansų komisijos ataskaita /Skyriaus Finansų komisijos pirmininkas Algirdas Pupkevičius/;
10. Delegatų į LSDP Konferenciją išrinkimas /Konferencijos pirmininkas/;
11. Kauno miesto skyriaus pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas /Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas/;
12. LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininko pavaduotojų rinkimai /Skyriaus pirmininkas/;
13. LSDP Kauno miesto skyriaus tarybos papildymas naujais nariais /Skyriaus pirmininkas/;
14. LSDP Kauno miesto skyriaus organizacinės struktūros svarstymas /Skyriaus pirmininkas/.
15. Kiti klausimai.

Konferencijos pirmininkas

Close