Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkė 2021

Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkė 2021

Konferencijos data: 2021 m. balandžio 14 d. 17.30 val. Registracija: 17.15 val. Konferencijos pradžia: 17.30 val. REGLAMENTAS Pranešėjams skirti iki 7 min. Pasisakymams, paklausimams pirmą kartą iki 3 min. Paklausimams 2 kartą, replikoms iki 2 min. DARBOTVARKĖ 1. Sveikinimo žodis /LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininkas Darius Razmislevičius, svečiai/; 2. Mandatų komisijos pranešimas /Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Aleksandr Geraskin/; 3. Konferencijos darbo grupių: konferencijos vedimo, sekretoriato, redakcinės, balsų skaičiavimo komisijų tvirtinimas /Darius Razmislevičius/; 4. LSDP Kauno miesto skyriaus tarybos ataskaita /Darius Razmislevičius/; 5. LSDP Kauno miesto skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita /Skyriaus Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Aleksandr Geraskin/; 6. LSDP Kauno miesto skyriaus Finansų komisijos atas ...

Close