Socialiniams darbuotojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos dirbti

Socialiniams darbuotojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos dirbti

Virginijus Spaičys, LSDP Kauno miesto skyriaus Šeimos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Pastarųjų dienų Kauno aktualija – Krušinskų šeimos likimas, kai, pasielgus nejautriai iš šeimos buvo paimti vaikai. Įaudrinta visuomenė iš šito pavyzdžio daro išvadas, apie Vaiko teisių apsaugos sistemą ir visus socialinėje sferoje dirbančius žmones. Komentuoti esamą padėtį ir teisti socialinės sferos darbuotojus imasi net tokie politikai ir visuomenės veikėjai, kurie net nėra buvę mieste ar aplinkoje, kurioje vyko veiksmas. Komentaruose galima rasti visus populistų mėgstamus pasakymus: naujovių neigimą, kaltinimą „tautos“ išdavystėmis, konspiracijos teorijas – esą, Vaiko teisių apsaugos reforma sugalvota tam, kad neva kažkas pasipelnytų, gautų pinigų. Pagal išimtį daroma išvada apie taisyklę. Ir, aišku, grasinama visuotiniais teismais bei atleidimais. O juk ...

Socialdemokratinė vizija Lietuvai: nemokama švietimo sistema, visiems prieinama kultūra

Socialdemokratinė vizija Lietuvai: nemokama švietimo sistema, visiems prieinama kultūra

Švietimo ir kultūros srityse dirbantys žmonės lig šiol suprantami kaip statistiniai vienetai, kuriuos stumdo iš vienos eilutės į kitą. Socialdemokratai siūlo išeiti iš šio užburto rato – kurti išsilavinusią ir kūrybišką visuomenę, kur kiekvienas yra įgalintas kurti savo paties ateitį. Aibė išmuštų duobių ir nuolatinė kova, kad gautum viešą paslaugą. Maždaug taip galima apibūdinti situaciją švietimo ir kultūros sektoriuose. Dėl to sutarė sutarė trečiojo Socialdemokratinės vizijos Lietuvai svarstymo dalyviai. Švietimui išleidžiame mažiausiai LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas priminė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) 2015 metų duomenis, pagal kurios Lietuva švietimui procentais nuo BVP skiria mažiausiai, jei lygintume su kitomis organizacijos narėmis. „Situacija nepasikeitė. Valstybės išlaidos švietimui ir kultūrai rodo, kad abi ...

Jie mums reikalingi

Jie mums reikalingi

Beata  Labutytė, LSDP Kauno skyriaus Tarybos narė Vykstant demografiniams pokyčiams, visame pasaulyje daugėja 65 metų ir vyresnio amžiaus žmonių. Populiacijos senėjimas stebimas ir Lietuvoje. Tai suponuoja poreikį įvertinti ir apibrėžti senų žmonių problemas mūsų visuomenėje bei mieste: socialinį pažeidžiamumą, sveikatos sutrikimus, socialinių įgūdžių ir gebėjimų silpnėjimą, negatyvią sąveiką su socialine aplinka ir t.t. Šių problemų sprendimas tiesiogiai priklauso nuo valstybės bei savivaldybės socialinės politikos. Labai svarbu, kaip,  nuolat augant sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų poreikiui, sprendžiamos pagyvenusių ir senų žmonių socialinės problemos miesto lygmeniu. Kaip optimizuojami fizinės, socialinės ir psichikos sveikatos procesai, įgalinant pagyvenusius žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime nepatiriant diskriminacijos ir džiau ...

Close